WYDARZENIA

(ANS – Tournai) – Pod koniec marca uczniowie ze szkoły podstawowej i średniej techniczno-zawodowej z Tournai, w Belgii, przeżyli dwa niezwykłe dni, na które złożyły się: animacja, gry i szczególne chwile, co zawdzięczali “misjonarzom”: salezjanom, córkom Maryi Wspomożycielki i młodym z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.

(ANS – Hyderabad) – W dniach 27-28 marca, w mieście Hyderabad odbyło się drugie seminarium regionalne na temat “Participatory Action Research (PAR)”, będące pewną formą aktywnych i zaangażowanych badań, których celem jest bezpośrednie włączenie nieletnich w proces transformacji salezjańskich ośrodków dla młodzieży zagrożonej (ang. YaR). W czasie tego spotkania 22 koordynatorów inicjatyw PAR zaprezentowało swoje prace, które odnosiły się do 16 ośrodków “YaR” z 9 miast i 6 stanów Południowych Indii. Wykazały one, że istotnie włączenie nieletnich w ten proces odgrywa tutaj znaczącą rolę. 

(ANS – Bruksela) – W dniach 3-7 kwietnia “Don Bosco International” (DBI) prowadziła wzmożoną działalność w celu promowania salezjańskich działań w Brukseli, czyniąc to w różnych miejscach: publicznych, prywatnych i związanych z trzecim sektorem.  

(ANS – Nowy Jork) – W dniach 13-24 marca, w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się 61. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet na temat: “Uniezależnienie gospodarcze kobiet na rynku pracy, który się zmienia”. Studia wykazały, że danie kobietom możliwości polepszenia swojego stanu zdrowia, edukacji i dobrobytu w wielokrotny sposób oddziaływuje na społeczeństwo, ponieważ kobiety mogą wtedy zadbać o warunki życia swoich rodzin i przyczyniają się do budowania silnych społeczności. Zainwestowanie w kobiety jest zainwestowaniem w społeczeństwo i w zrównoważony rozwój. 

(ANS – Rzym) – “Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził się z krwi męczenników (…). U kresu drugiego tysiąclecia Kościół na nowo stał się Kościołem męczenników ” (Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente). Z racji 80. rocznicy śmierci s. Carmen Moreno Benítez i s. Amparo Carbonell Muñoz, umęczonych w czasie hiszpańskiej wojny domowej, Córki Maryi Wspomożycielki organizują Konferencję poświęconą Córkom Maryi Wspomożycielki i męczeństwu, która odbędzie się jutro, w czwartek 30 marca o godz. 17.00 w Domu “Madre Ersilia Canta” w Rzymie.

There is no translation available.

(ANS – Roma) – Quando la quarta rivoluzione industriale incontra la Formazione Professionale, quali possono essere le prospettive e le criticità rivolte al mondo del lavoro e al futuro dei giovani? Questo l’interrogativo di base che ispirerà il convegno previsto per oggi, 28 marzo, alle ore 17.30, organizzato dal Centro Nazionale per le Opere Salesiane che opera nella Formazione Professionale (CNOS-FAP), presso l’Istituto Salesiano “Teresa Gerini” di Roma.

(ANS – Dżakarta) – Zachęta i towarzyszenie ludziom młodym z Azji, aby żyli i promowali “kulturę solidarności i spotkania w społeczeństwach międzynarodowych i wielowyznanionych Azji”, a także wzrost świadomości odnośnie do wkładu, jaki Kościół może wnieść w rozwój społeczeństwa. Taki cel przyświeca VII Azjatyckiemu Dniowi Młodzieży, jaki przewidziany jest w Dżakarcie, na Jawie, w dniach 30 lipca – 9 sierpnia 2017 roku. Będą w nim uczestniczyć około 3 miliony młodych katolików z 29 azjatyckich krajów pod hasłem “Radosna młodzież Azji! Żyć Ewangelią w wielokulturowej Azji”.

(ANS – Rzym) – Z okazji 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich (25 marca 1957 r.), które powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czyli zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej, w Rzymie odbywa się spotkanie przywódców państw i rządów krajów członkowskich. Ci zostaną przyjęci także przez papieża Franciszka dzisiejszego popołudnia, 24 marca.

(ANS – Santiago) – W dniu 21 marca odbyła się ceremonia inauguracji nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie “Silva Henríquez” (UCSH), w której także uczestniczyli: kard. Ricardo Ezzati, arcybiskup Santiago, i podsekretarz ds. usług społecznych przy ministerstwie rozwoju społecznego – Juan Eduardo Faúndez Molina.

(ANS – Dublin) – W dniach 8-10 marca, w Dublinie i w Maynooth miało miejsce pierwsze spotkanie dotyczące projektu “Zagrożona młodzież w Europie: nowe odpowiedzi salezjańskie”, do którego przystąpiły salezjańskie instytucje społeczne z 6 krajów europejskich: Niemiec, Belgii, Słowenii, Hiszpanii, Irlandii i Polski. Celem tego projektu jest dzielenie się pracą, jaką każdą z zaangażowanych instytucji realizuje w różnym zakresie na rzecz młodzieży zagrożonej.

Strona 1 z 9

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.