WYDARZENIA

(ANS – Santiago) – W dniach 7-9 lipca, w domu rekolekcyjnym w Lo Cañas miało miejsce Krajowe Spotkanie Animatorów “Klubów Dominika Savio” (CDS). Uczestniczyło w nim 55 animatorów i asystentów z wszystkich wspólnot w kraju.

(ANS – Iwaki) – W ubiegłą środę, 12 lipca, na wybrzeżu prałatury Fukushima, w porcie Ena-Iwaki,  miało miejsce szóste spotkanie modlitewne międzywyznaniowe, w czasie którego wspominano ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 roku we wschodniej Japonii. Koordynatorem spotkania był mnich buddyjski ze świątyni w Yakushiji, przewielebny Eikan Tsutsui. Za stronę logistyczną tej ceremonii, w której uczestniczyło 205 osób, odpowiadał świecki buddysta “Risshokosekai” z Iwaki. Wśród zaproszonych był także ks. Mario Yamanouchi, przełożony salezjańskiej inspektorii japońskiej, wraz z siostrami miłości Jezusa i siostrami ze zgromadzenia “Notre Dame”, które są jedynymi zakonnicami w Fukushima, prowadząc tam przedszkole, szkołę podstawową, średnią niższego stopnia i średnią wyższego stopnia.

(ANS – Bruksela) – Parlament Europejski, mający swoją siedzibę w Brukseli, gości wystawę, na którą składa się 31 czasopism portugalskich, liczących sto i ponad sto lat istnienia. Osiem z nich należy do Stowarzyszenia Czasopism o Charakterze Chrześcijańskim (port. AIIC). Zostały one przedstawione jako symbole “różnorodności kulturowej tego kraju. “Również w siedzibie Parlamentu Europejskiego, na bardzo widocznym miejscu, został wystawiony Biuletyn Salezjański, którego pierwsze wydanie ukazało się w lutym 1902 roku” - powiedział z dumą redaktor naczelny BS - Joaquim Antunes.

(ANS – Nashik) – W dniu 3 lipca około 350 skautów i przewodników z różnych szkół salezjańskich z inspektorii Mumbaju uczestniczyło w oficjalnej prezentacji 13. krajowego “Boscoree”, wydarzenia, które odbywa się co cztery lata. Gromadzi ono od 1974 roku członków grup skautowskich ze szkół salezjańskich całych Indii. Najbliższa impreza tego typu odbędzie się w dniach 30 grudnia 2018 – 3 stycznia  2019 roku w Nashik, w inspektorii Mumbaju. 

(ANS – Warszawa) – 25 czerwca 2017 roku przeżywaliśmy jubileusz 25-lecia obecności Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego na warszawskim Ursynowie. Salezjański Ośrodek Misyjny powstał w 1981 roku. Tymczasowa siedziba znajdowała się w Łodzi, następnie została przeniesiona do Warszawy na ul. Kawęczyńską.

(ANS – Siedliska) – W niedzielę 2 lipca w Siedliskach, gdzie urodził się błogosławiony ks. Józef Kowalski, salezjanin, miały miejsce obchody 75. rocznicy jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w dniu 4 lipca 1942 r. Już od przeszło dziesięciu lat w pierwszą niedzielę lipca w parafii, w której urodził się błogosławiony ks. Kowalski, ma miejsce jego wspomnienie. 

(ANS – Bruksela) – W środę 28 czerwca Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (ang. FRA) zorganizowała Sympozjum na temat “Czy Europa robi wystarczająco dużo, by chronić podstawowe prawa?”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z maltańskim Prezydium Rady Unii Europejskiej. W czasie jego trwania omawiano najbardziej palące problemy UE: migracja i azyl, brak bezpieczeństwa i strach, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Szczególną uwagę zwrócono na dzieci, a same dzieci uczestniczyły w tym wydarzeniu w roli prlegentów i komentatorów.  

(ANS – Luanda) – W piątek, 23 czerwca, salezjanie z Angoli, z pomocą NGO “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS), zorganizowali panel dyskusyjny na temat “Advocacy w odniesieniu do nieletnich w sytuacji zagrożenia”. Był on okazją do zaprezentowania podręcznika “Projecto Educativo-Pedagógico para Reinserção de Crianças e Adolescentes de e na Rua” (Projekt Wychowawczo-Pedagogiczny na rzecz resocjalizacji dzieci i nastolatków ulicy), w którym zostały szczegółowo wytłumaczone etapy, jakie są niezbędne, by można było zrealizować ten proces reedukacji i resocjalizacji, pozwalający na nowo zintegrować się im ze społeczeństwem, czyniąc to zgodnie z wartościami i zasadami Systemu Prewencyjnego. 

(ANS – Bruksela) – Ponad 250 organizacji pozarządowych (NGO) z całej Europy zaprezentowało w dniu dzisiejszym, 20 czerwca, alternatywną wizję dla bardziej dekomkratycznej, sprawiedliwej i zrównoważonej Europy. Ta alternatywna wizja, która chce wpłynąć na debatę dotyczącą drogi przyszłej Europy, została poparta przez organizacje – wśród których znajdują się także cztery salezjańskie NGO – które przedstawiają wielką różnorodność kwestii budzących powszechne zainteresowanie: od prawa do pacy do kultury, od rozwoju do ochrony środowiska, od zdrowia do praw kobiet, od młodzieży do grup antydyskryminacyjnych.   

(ANS – Rzym) – W 2016 r. do Włoch przybyło 25.846 nieletnich bez opieki: 1 imigrant na 6 był nieletnim. Z swojej strony salezjanie, we współpracy z Federacją “SCS - Salesiani per il sociale”, otwarli 12 punktów pomocy dla 207 nieletnich pozostających bez opieki, 6 punktów przyjęcia dla uchodźców i uciekinierów, co daje razem 262 osoby. A poza tym, zostało uruchomionych 14 punktów kursów języka włoskiego, z których skorzystało 677 beneficjentów, oraz 4 punkty pośrednictwa pracy dla 96 osób.  

Strona 1 z 12

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.